Praktische informatie

Kosten en vergoeding
IQ-onderzoek
Intelligentieonderzoeken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Het onderzoek kost €500,-. Dit is inclusief intakegesprek, rapportage en adviesgesprek.


 

Psychologische behandeling voor kinderen en jongeren onder 18 jaar
De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Mijn praktijk heeft een contract met de gemeente Haaglanden. Hiertoe behoren: Den Haag, Delft, Midden-Delftland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heb je een verwijzing van je huisarts, het Jeugd en Gezinsteam, de schoolarts of een kinderarts nodig. In de verwijzing staat dat er een vermoeden is van een DSM stoornis. De verrekening van de gemaakte kosten wordt direct met de desbetreffende gemeente geregeld. U ontvangt dus geen factuur.
Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Zonder verwijzing is het tarief € 110,- (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).
 

Psychologische behandeling voor volwassenen (vanaf 18 jaar)
Het tarief van een individuele sessie is 
€ 120,- (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

Vergoeding: 
Je doet er goed aan bij je zorgverzekeraar te informeren over een vergoeding. Sommige zorgverzekeraars vergoeden mogelijk een deel van je behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Vermeld daarbij dan dat je psychologische hulp krijgt bij een psycholoog NIP.

    

 

De voordelen van het kiezen voor een psycholoog NIP:
 

  • Keuzevrijheid van psycholoog
  • Meestal aanvullende vergoeding
  • Je betaalt geen eigen risico van €385,-
  • Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts
  • Persoonlijke gegevens worden niet gecommuniceerd met de zorgverzekeraar

 

 


Afspraak annuleren
Je kunt een afspraak tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Ik kan dan nog een andere cliënt inplannen en probeer daarmee wachttijden te voorkomen. Je kan de afspraak ook korter dan 48 uur van te voren afzeggen, maar dan wordt de afspraak wel in rekening gebracht.


 

Wachttijd
Er is momenteel een wachttijd van 4 weken.

 

 

Privacyverklaring
In mijn praktijk voor psychologie wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Je dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 
Je rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je me verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Ik heb als psycholoog NIP een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel altijd eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.