IQ-onderzoek kinderen

Oorspronkelijk ben ik een Kinder- en Jeugdpsycholoog. Jarenlang heb ik met heel veel plezier in de jeugdhulpverlening gewerkt. De laatste jaren werk ik grotendeels met volwassenen. Om de kinderen, jongeren en hun ouders niet al te veel te hoeven missen, neem ik nog regelmatig IQ-onderzoeken af bij kinderen.

 

 

Wanneer een IQ-test?

Wil je weten wat het IQ ( Intelligentiequotiënt ) van je kind is of worstel je met één of meerdere van onderstaande vragen, dan kan een intelligentieonderzoek zinvol zijn om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen.

– Waarom blijven de prestaties van mijn kind op school achter?
– Is mijn kind voldoende in staat de aangeboden leerstof te begrijpen?
– Hangen de gedragsproblemen van mijn kind samen met het intelligentieniveau /    intelligentieprofiel?
– Hangen de sociale problemen van mijn kind samen met het intelligentieniveau / intelligentieprofiel?
– Waar liggen de sterke en zwakke kanten van mijn kind wat betreft taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht, informatieverwerking e.d.?


Doelgroep
Kinderen van 6 tot en met 16 jaar zijn van harte welkom voor een intelligentieonderzoek.


WISC-V-NL en de WPPSI-III-NL
Ik maak gebruik van de WISC-V-NL (voor kinderen van 6 jaar t/m 16 jaar) en de WPPSI-III-NL (voor kinderen t/m 7 jaar). Dit zijn betrouwbare testen die in Nederland het meest worden gebruikt. De resultaten van deze testen worden dan ook geaccepteerd door scholen en instellingen.

Spannend en leuk
De meeste kinderen vinden het in eerste instantie best spannend om een intelligentietest te doen. De ervaring leert echter dat het merendeel van de kinderen het erg leuk vindt om de verschillende opdrachten en testjes te doen.


Werkwijze
Intakegesprek
Na aanmelding voor een intelligentieonderzoek wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In de meeste gevallen zal dit telefonisch gebeuren met één van de ouders en duurt het ongeveer een half uur. Dit gesprek is van belang om meer zicht te krijgen op de problematiek van je kind, waardoor de gegevens uit het intelligentieonderzoek uiteindelijk beter kunnen worden geïnterpreteerd. Als je er geen bezwaar tegen hebt, kan ook met school contact worden opgenomen om meer informatie te verkrijgen.

Het onderzoek
Het intelligentieonderzoek duurt ongeveer 2 ½ uur en wordt altijd ’s ochtends afgenomen in de praktijk in Den Haag. Kinderen zijn dan namelijk nog helemaal fris en alert waardoor het beste uit ze gehaald kan worden.

Adviesgesprek
Na het afnemen van de test worden de testgegevens verwerkt en wordt de rapportage gemaakt. Meestal na ongeveer een week volgt het adviesgesprek. Dit kan zowel telefonisch als onder vier ogen. Je krijgt dan uitleg over wat er uit het intelligentieonderzoek is gekomen en wat de betekenis ervan is. Ook is er natuurlijk alle ruimte voor eventuele vragen die je hebt. Na het gesprek krijg je de rapportage mee of wordt deze opgestuurd.


Tarief
Intelligentieonderzoeken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Het onderzoek kost €500,-. Dit is inclusief intakegesprek, rapportage en adviesgesprek.